Totem obrazuje proporcje pomiędzy powierzchnią lasów, które tracimy w przeciągu roku a powierzchnią Polski.

POWIERZCHNIA LASÓW,
KTÓRE UBYWAJĄ
Z PLANETY CO ROKU

POWIERZCHNIA POLSKI

Deforestacja spowodowana jest głównie przez rolnictwo, wycinkę lasów oraz przemysł wydobywczy. Rok 2016 był rekordowym pod względem wylesienia, które wyniosło 29.7 milionów hektarów. Wpływ na rekordową utratę lasów miały również wyjątkowo tragiczne pożary w Brazylii i Indonezji.

Źródła:

Wylesienie ziemi

Global Forrest Watch
(University of Maryland)

Global tree cover loss rose 51% in 2016

Link

Powierzchnia Polski

Encyklopedia PWN

Global tree cover loss rose 51% in 2016

Link