Totem obrazuje kondycję łowisk morskich i oceanicznych na świecie.

ŁOWISKA CAŁKOWICIE
WYEKSPLOATOWANE

ZDROWE ŁOWISKA

ŁOWISKA NADMIERNIE
EKSPLOATOWANE

Rybołówstwo w aktualnej formie, poprzez nadmierne odłowy oraz problem przyłowu, bardzo niedługo doprowadzi do całkowitego załamania populacji życia morskiego. Populacja dużych ryb w morzach i oceanach zmalała trzykrotnie przez ostatnie sto lat.

Źródła:

United Nations Conference on Trade and Development

90% of fish stocks are used up – fisheries subsidies must stop

Link

Our World in Data

Fish stocks within sustainable levels

Link

Link Marine Ecology Progress Series

Fish biomass in the world ocean: A century of decline

str. 512, 155-166