Totemy Merseyside wizualizują podnoszenie się poziomu morza i zalewanie terenów, na których – według naukowców – nastąpią powodzie w 2080 roku, kiedy Liverpool obchodzić będzie 200-lecie otrzymania praw miejskich. Na szczycie każdego totemu znajduje się maszt wskazujący na jeden z trzech obszarów Merseyside zagrożonych przez podnoszący się poziom morza: Formby, Centrum Liverpoolu oraz Birkenhead.

Totem Formby
82 % Formby dotknięte przez powódź

Totem Liverpool
4% miasta dotknięte przez powódź

Totem Birkenhead
W 45% dotknięte przez powódź

Te prognozy dotyczące podnoszenia się poziomu mórz opierają się na na pomiarze tempa zmian klimatu przy obecnych emisjach, jednakże tempo to może ulec zmniejszeniu lub, co bardziej prawdopodobne, wzrosnąć. W 2080 roku dzieci z regionu będą w wieku około emerytalnym, co oznacza, że doświadczą wspomnianych zmian klimatu w ciągu swojego życia. Każdy z totemów wieńczy flaga wskazująca na jeden z trzech obszarów Merseyside zagrożonych przez podnoszący się poziom morza: Centrum Liverpoolu, Formby oraz Birkenhead. Zardzewiałe części każdej rzeźby reprezentują procent ziemi w tym obszarze, który zostanie zalany, w stosunku do pełnej wysokości totemu. Pomalowane części reprezentują procent ziemi, która pozostanie nad strefą powodziowej.

Totemy Merseyside są inspirowane, w formie i doborze materiałów, lokalnym dziedzictwem budownictwa okrętowego. Każdy komponent stanowi także przekaz wzorowany na morskich flagach sygnałowych, ostrzegających przed niebezpieczeństwem i identyfikujących przejścia na niepewnych wodach. Wraz z podnoszeniem się poziomu morza totemy wynurzyłyby się z powierzchni wody jako dziwne boje, sygnalizujące i przypominające o czasach, w których wybór, jak pokierować zmianą klimatyczną, był jeszcze możliwy.

Na podstawie:

Climate Central

Link