Totem obrazuje problem wysokiego zanieczyszczenia powietrza w Polsce i porównuje jego stan do wybranych państw Europy.

POLSKA - 76%

BELGIA - 5,5%

WŁOCHY - 52%

SZWECJA - 1%

HISZPANIA - 21%

Elementy totemu pokazują jak duża część populacji kraju, narażona była na ponadnormatywne stężenie pyłu PM10 – szkodliwej mieszaniny cząsteczek zawieszonych w powietrzu, w latach 2011-2016. Polskie powietrze należy do najbardziej zanieczyszczonych w całej Unii Europejskiej. Aktualnie co ósma śmierć związana jest z zanieczyszczeniem powietrza.

Źródła:

European Environment Agency

Air pollution country fact sheets 2018

Link